Góra św. Anny - Opolszczyzna


#1

Czy ktoś dysponuje profilami podjazdów (w sumie 3 podjazdy: 1) od strony Kalinowa przez Wysoką, 2) od strony Leśnicy, 3) od strony Zdzieszowic) na Górę św. Anny w woj. opolskim?