ITBS


#1

ITBS (Iliotibial Band Syndrome) czyli Zespół tarcia pasma biodrowo piszczelowego zwane potocznie kolanem biegacza. Prócz biegaczy łapie również kolarzy.

Miał ktoś? Zetknął się ktoś z tym?