Nowe ładze PZKol

Za S24.pl …

Wacław Skarul został w sobotę jednogłośnie wybrany nowym prezesem Polskiego Związku Kolarskiego! Przy liczbie 47 delegatów, uzyskał 46 głosów poparcia, sam wstrzymując się od głosu.

Na początku Walnego Zgromadzenia z kandydowania zrezygnowali: Marek Kosicki i Andrzej Kita. Dwa dni wcześniej (3 marca) podobne decyzje podjęli: Jarosław Potocki i Piotr Kosmala. Tuż przed głosowaniem Skarul przedstawił prezentację dwóch wizji naprawy stanu polskiego kolarstwa. Jedna z nich przewiduje utrzymywanie toru w ramach PZKol, druga oddanie go pod egidę Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Na początku zjazdu w swoim wystąpieniu minister sportu i turystyki, Adam Giersz powiedział, że ministerstwo jest mocno zainteresowane pomocą dla PZKol, ale stawia warunki - m.in. w nowym zarządzie “nie powinni znaleźć się ludzie, którzy doprowadzili do obecnej sytuacji w związku”.

Jeśli te wymagania zostaną spełnione wówczas ministerstwo, które w 2011 roku przeznaczyło 5,5 miliona złotych na finansowanie PZKol, zwiększy dofinansowanie do 10 milionów.

Dużym wsparciem finansowym dla związku będzie też pomoc ze strony Dariusza Miłka, którego firma CCC jest strategicznym sponsorem PZKol.

W sobotę wybrano także Zarząd PZKol, w którego skład wchodzą: Bogdan Rzepka, Tadeusz Rybak, Jarosław Potocki, Marek Leśniewski, Piotr Kosmala, Lucjusz Wasilewski, Dariusz Skorupa, Marek Kosicki, Marek Truchan, Krzysztof Golwiej.

Skład Komisji Rewizyjnej to: Michał Marszałkowski, Piotr Karkoszka i Tadeusz Skorek.

Głosowanie i wybory odbyły się w Pruszkowie w siedzibie Związku.