REGULAMIN WYŚCIGU II Rakietowa Jazda na Czas - 20 maja


#1
 1. NAZWA WYŚCIGU
  ­ Druga Rakietowa Jazda na Czas

 2. CEL WYŚCIGU
  ­ Popularyzacja czynnego, długoletniego uprawiania kolarstwa jako hobby sportowe
  ­ Indywidualna rywalizacja o punkty do Challange,u MASTERS
  ­ Uaktywnienie organizacyjne środowiska MASTERS w regionie toruńskim
  ­ Promocja Torunia

 3. ORGANIZATORZY
  ­ Toruńskie Towarzystwo Cyklistów
  ­ Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. Gen. Józefa Bema
  ­ Patronat medialny: NOWOŚCI Gazeta Pomorza i Kujaw

 4. TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU
  ­ Wyścig rozegrany zostanie w dniu 20 maja 2006 roku. Start pierwszego zawodnika o godz. 14.30
  ­ Wyścig rozegrany będzie na odcinku drogi nr 250 przebiegającym na terenie poligonu wojskowego, pomiędzy miejscowościami Chorągiewka
  i Służewo
  ­ Na stronie 4 Regulaminu mapka dojazdu do Biura Wyścigu i miejsca startu

 5. ZGŁOSZENIA
  ­ Biuro wyścigu pracować będzie wyłącznie w dniu zawodów, w miejscu startu do wyścigu,
  ­ Zapisy przyjmowane będą w godz. 13.00 – 14.00
  ­ Późniejsze zgłoszenia nie będą uwzględnione
  ­ Odprawa techniczna – godz.14.00

 6. WARUNKI UCZESTNICTWA
  ­ Prawo startu mają zawodnicy MASTERS posiadający licencję 2006, aktualne badania lekarskie, sprawny rower, kask oraz ważne, własne ubezpieczenie OC i NW
  ­ Prawo startu mają także kategorie VIP i AMATOR – wymagania jw., bez licencji
  ­ Wyścig rozegrany zostanie zgodnie z Przepisami Sportowymi PZkol
  ­ Podział na kategorie wiekowe zgodnie z Przepisami Komisji Master + kat. VIP

 7. CHARAKTERYSTYKA WYŚCIGU
  ­ Indywidualna jazda na czas, kategoria Ch II
  ­ Dystans 13,6 km (z nawrotem w połowie dystansu)
  ­ Trasa płaska, niewielki podjazd przy nawrocie
  ­ Ruch kołowy zamknięty
  ­ Kolejność startów - od kategorii najstarszej do najmłodszej
  ­ Kolejność startu w poszczególnych kategoriach wg decyzji Sędziego Głównego
  ­ Starty kolejnych zawodników co 1 min.

 8. ZASADY FINANSOWANIA
  ­ Organizator pokrywa wszystkie koszty organizacyjne
  ­ Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i ew. zakwaterowania
  ­ Opłata startowa dla kat. I – III oraz AMATOR wynosi 20,- zł.,
  dla kat. IV wynosi 10,- zł
  ­ Opłata startowa dla kat. VIP wynosi 50,- zł

 9. NAGRODY
  ­ Pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii otrzyma pamiątkowe statuetki
  ­ Pierwszych sześciu zawodników w każdej kategorii otrzyma dyplomy
  ­ Nie przewiduje się nagród pieniężnych ani rzeczowych
  ­ Dodatkowo przewiduje się nagrody dla trzech zawodników TTC, którzy uzyskali najlepsze czasy

 10. PRZEPISY KOŃCOWE
  ­ Komisję sędziowską zaprasza organizator spośród sędziów PZkol i RZkol Kuj – Pom., w porozumieniu z wiceprzewodniczącym Komisji MASTERS -
  p. Józefem Soburą
  ­ Komandorem Wyścigu będzie p. Elżbieta CZYŻNIEWSKA
  ­ W kwestiach nie objętych regulaminem decyzje należą odpowiednio:
  ­ sprawy sportowe – Sędzia Główny
  ­ sprawy organizacyjne - Komandor Wyścigu
  ­ Każdy zawodnik uczestniczy w wyścigu na własną odpowiedzialność
  ­ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na trasie oraz za rzeczy zaginione w trakcie imprezy
  ­ Samochody uczestników nie mogą znajdować się poza linią startu.
  ­ Nie dopuszcza się wjazdu żadnych samochodów na trasę wyścigu poza sędziowskimi
  ­ Najbliższy szpital: Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu,
  ul. Batorego 17/19

Wyścig odbywa się w terenie leśnym.
Obowiązuje kategoryczny zakaz używania ognia otwartego

Uprzedzamy o „poligonowych” warunkach w miejscu startu i mety.
Przepraszamy z góry za brak komfortu i ew. niedogodności.


Toruńskie Towarzystwo Cyklistów
87-100 Toruń, ul. Kościuszki 49b/25
tel.: 0506 253 163 0600 975 975