Zagadkowa historia

transfery

#1

Ostatnio koledzy z pro-cycling opublikowali interesującą informację o nowej polskiej grupie kontynentalnej Imagis Team. Z informacji wynika, że jeżeli chodzi o szosę, skład grupy będzie stanowić ośmiu kolarzy polskich i czterech zagranicznych.
Zerknąłem do przepisów i sprawa wygląda niejednoznacznie. Wg przepisów UCI / art. 2.17.001/ grupa kontynentalna jest rejestrowana w kraju, z którego pochodzi większość zawodników. Przepis nie wyjaśnia czy chodzi o większość względną, czy też bezwzględną. Ten sam przepis zobowiązuje narodowe federacje do opracowania szczegółowych regulaminów określających status drużyn kontynentalnych. Na podstawie tej delegacji PZKol taki regulamin opracował, regulamin bardziej rygorystyczny a jednocześnie niechlujny. W zdaniu ostatnim art. 1.1.017/ spuśćmy zasłonę miłosierdzia na takie oznakowanie rodzimych przepisów/ , można przeczytać, że “Ekipa kontynentalna może zarejestrować maksymalnie dwóch zawodników posiadających obce obywatelstwo, w przypadku zarejestrowania minimum dziesięciu zawodników narodowości polskiej”.
Autor regulaminu nie odróżnia obywatelstwa od narodowości, co już na wstępie powoduje trudności w interpretacji przepisu / wyobraźmy sobie kolarza obcej narodowości, a jednocześnie obywatela polskiego - którą część cytowanego wyżej przepisu należy do niego stosować? /. Przyjmijmy zatem dla uproszczenia, że zawodnik ma tę samą narodowość i obywatelstwo. Jak to się ma do informacji o grupie Imagis?


#2

To jest taka partyzantka. W zeszłym roku Amore Vita zarejestrowana w Polsce miała większość kolarzy zagranicznych. Tak samo nie przestrzega się zasady, że kolarz przechodzący z kat. junior musi być w pierwszej “50” rankingu.
P.S. Do zespołu Imagis dołączy prawdopodobnie jeszcze 1 kolarz ukraiński (czyli będzie łącznie 5 zawodników). Nikt w PZKol nie burzył się o to.


#3

Co do Amore e Vita, to przypuszczam, że UCI po otrzymaniu dokumentacji z PZKol, bada jej zgodność wyłącznie z własnymi przepisami / wspomniany wyżej art. 2.17.001 i następne /, a te mówią o większości, jak należy domniemywać zwykłej / względnej /. Skoro polscy kolarze stanowili najliczniejszą grupę narodowościową w drużynie, to w świetle przepisów UCI wszystko było w porządku. To, że PZKol nie przestrzega norm przez siebie ustanowionych, prawdopodobnie UCI w ogóle nie interesuje.


#4

Hmm…

A jak obliczałbyś większość względną (obecni na treningu, zawodach…???) a jak bezwzględną?
Chyba Cię poniosło…


#5

Czyżby PZKol się odezwał? Sugestia, by liczyć obecnych na treningu czy zawodach, jest na tyle odkrywcza, ze mogłaby potwierdzać tę teorię.
Dla każdego / oprócz MarkaR / jest oczywiste, że pod uwagę bierze się wszystkich zarejestrowanych członków grupy kontynentalnej. Co do odróżniania tych większości, to najlepiej wskazać jakiś przykład. Weźmy chociażby grupę Amore e Vita A.D. 2006. W jej składzie mamy 18 zawodników, w tym 7 Polaków, 5 Włochów, 2 Litwinów i po jednym zawodniku z Zimbabwe,Szwecji,Hiszpanii i Finlandii. Bezwzględnej większości w tej grupie
/ 50%+1/ nie mają reprezentanci żadnej narodowości, względną większość / bo są najliczniejsi / mają Polacy. Skoro UCI akceptuje rejestrację tej grupy w Polsce, należy domniemywać, że tak owa organizacja pojmuje większość w świetle art. 2.17.001 UCI Rules.


#6

Cóż za uprzejmość…

Poniosło Cię kolego z teoretyzowaniem na temat większości i tyle… a ironii nie zrozumiałeś.
Nie ma powodu by ustalać czy to większość bezwzględna czy względna, wszak chodzi o większość w ekipie.

Szkoda, że przedstawiciele pewnego zawodu popisują się na siłę.


#7

Ironia jest takiego kalibru, że trudno ją zauważyć.
Czyżby sam autor Regulaminu Ekip Kontynentalnych raczyl zabrać głos?


#8

Akurat to ma wielkie znaczenie bo jak widac na przykladzie Amore Vita nie zawsze jedna większość równa się drugiej. Tak więc przepisy powinny jasno mówić o co im chodzi (aczkolwiek logicznie patrząc to jedynie druga wymieniana ma rację bytu). Na szczęście to nie nasze zmartwienie tylko UCI i PZKoL, nam pozostaje się cieszyć, że mamy polskie ekipy :slight_smile:

ps. proszę także rozmowców o stonowanie trochę swoich wypowiedzi.


#9

Bezwzględnej większości w tej grupie
/ 50%+1/ nie mają reprezentanci żadnej narodowości,

Z tym 50%+1 to nie jest taka oczywista sprawa :wink: .