wyscig w kazimierzu dolnym

posiada ktos namiar na regulamin z tego wyscigu ktory ma sie odbyc w najblizszy weekend

Na stronie www.kolarstwo.net jest regulamin

Oto regulamin wyścigu Masters w Kazimierzu Dolnym

Regulamin Maratonu po Powiślu Lubelskim 30.06.- 01.07.2007 r.
REGULAMIN
Maratonu po Powiślu Lubelskim
30 czerwiec - 01 lipiec 2007 r. – Kazimierz Dolny

 1. ORGANIZATORZY:
  Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzu Dolnym, ul. Senatorska 5, 24–120 Kazimierz Dolny
  Okręgowy Związek Kolarski w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 43, 20–201 Lublin
  Lubelskie Towarzystwo Cyklistów, ul. Solna 5, 20–021 Lublin

 2. PATRONAT MEDIALNY:
  “ Lubelski Sport Express”, , Dziennik Wschodni”

 3. CEL IMPREZY:
  Popularyzacja kolarstwa i rekreacji rowerowej na terenie Kazimierza Dolnego i Powiatu opolskiego oraz poznanie pięknych walorów Powiśla lubelskiego.

 4. TERMIN I MIEJSCE ROZEGRANIA ZAWODÓW:

  o Biuro zawodów
   – przy zajeździe Piastowskim w Kazimierzu Dolnym.
  
  o Przyjmowanie zgłoszeń
   – w dniu zawodów (30 czerwiec 2007 r. – sobota) w godzinach od 1300 do 1500.
  
  o Trasa maratonu:
  

START (Kazimierz Dolny – rynek) – Kazimierz Dolny (wyjazd na Wylągi) –Skowieszynek – Rzeczyca Kolonia – Rąblów – Wąwolnica – Niezabitów – Kowala – Głusko – Karczmiska – Wilków – Kolonia Brzozowa – Wilków – – META (Kosmolanka- podjazd pod górę).

 1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

  * Jazda indywidualna na czas ( 30. 06. 2007 r. – sobota) – start honorowy o godzinie 1600 (rynek w Kazimierzu Dolnym), przejazd rowerami na start ostry (ok.5km.)
   znajdujący się na pierwszym zakręcie u podnóża góry w Bochotnicy .Start ostry o godz. 1700. Jako pierwsi na trasę wyruszą zawodnicy kategorii I, następnie II, III, a jako ostatni wystartują kolarze z grupy IV. Zawodnicy startują w odstępach półminutowych. Dystans 2.200 metrów– pod górę (trasa jazdy na czas oznaczona została na mapie kolorem czerwonym i punktami A – B).
  

Zakończenie i ogłoszenie wyników jazdy indywidualnej na czas oraz wręczenie pucharów i nagród o godz. 1900 w Męćmierzu w Karczmie u Kazika.

   o Maraton ( 01. 07. 2007 r. – niedziela) – start honorowy do
    maratonu nastąpi o godzinie 1000 (rynek w Kazimierzu Dolnym). Jako pierwsi na trasę wyruszą zawodnicy kategorii I, następnie II, III, a jako ostatni wystartują kolarze z grupy IV. Kolarze startują w małych grupach w odstępach trzyminutowych. Długość trasy wynosi 66,5 km.

   o Limity czasowe:

KATEGORIA
WIEKOWA

LIMIT CZASOWY 1

LIMIT CZASOWY 2

LIMIT CZASOWY 3
I 2h00’ 2h05’ 2h10’
II 2h05’ 2h10’ 2h15’
III 2h10’ 2h15’ 2h20’
IV 2h20’ 2h25’ 2h30’

 1. Uczestnictwo:
  Prawo startu mają zawodnicy posiadający aktualne licencje, twardy kask, sprawny techn. rower oraz wpłacone wpisowe.

 2. Finansowanie:
  Koszty dojazdów, noclegów (możliwość rezerwacji miejsc pod numerami tel. organizatorów), wyżywienia oraz wpisowego ponoszą zawodnicy lub ich macierzyste kluby. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie (OC i NW). Wpisowe wynosi: kat. I, II, III – 25 zł ; kat. IV – 15 zł .

 3. Nagrody:
  Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują puchary
  Pierwszych sześciu zawodników w każdej kategorii - dyplomy oraz w miarę możliwości nagrody rzeczowe.

 4. Postanowienia końcowe:
  KAŻDEGO UCZESTNIKA MARATONU PROSIMY O PRZYWIEZIENIE ZE SOBĄ JEDNEJ LUB WIĘCEJ
  KSIĄŻEK W CELU PRZEKAZANIA ICH DO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI W KAZIMIERZU DOLNYM. BĘDZIE TO MIŁY GEST I PAMIĄTKA ZE STRONY KOLARZY W STRONĘ GOSPODARZY GOŚCINNEGO MIASTA.

  * Maraton zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol.
  
  * Punktacja: sobota S, G, Ch ; niedziela T, G, Ch
  
  * Każdy zawodnik bierze udział w maratonie na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest d
   o przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Maraton rozgrywany jest przy otwartym ruchu drogowym.
  
  * Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione.
  
  * W kwestiach spornych oraz nie objętych regulaminem decyduje organizator oraz sędzia główny.
  
  * Organizatorzy zastr
   zegają sobie prawo do zmiany limitów czasowych.
  * Odpowiedzialnym za przeprowadzenie maratonu z ramienia organizatora jest Jerzy Witeska tel. dom. 081/532 95 37, w
   Męćmierzu 081/881 08 69
  
  * Regulamin został zatwierdzony przez RZKol w Lublinie.